Stipendier Sverige Legater Danmark Legater Norge
Hem Instruktioner Ansökningsformulär Tips & Råd Hjälp oss Företagsfakta
Stipendier.se - Tips och råd  

 

 

 

 

Observera följande
 

 

Man måste vara ute i god tid för att ha en chans att få stipendium. Man bör till exempel inte börja leta stipendier en månad innan man påbörjar utlandsstudier. Minst ett halvårs framförhållning rekommenderas.

-Vi tar normalt fram stipendier både för dina nuvarande och framtida behov enligt formuläret.
Stipendiebelopp

-Man kan inte ange någonting generellt men för studier på grundnivå är flertalet stipendier på 1-15 000 kr. Beloppen är oftast större för studier på högre nivå, studier utomlands, kulturell verksamhet m.m. Forskningsanslag kan vara på flera miljoner kronor.Att tänka på när du söker stipendium
 

-Att söka stipendium påminner ofta om att söka jobb. Man skickar in en ansökan, blir intervjuad och får sedan besked.

-Ta först kontakt med förvaltaren för att bekräfta/ ta reda på sista ansökningsdag och vilka handlingar som krävs.

-Även om förvaltaren tillhandahåller en särskild ansökningsblankett kan det vara klokt att bifoga ett personligt brev i vilket man motiverar sin ansökan och säljer sig själv. Andra handlingar som normalt krävs är: meritförteckning, referenser, betygskopior och kostnadsplan. För att söka vissa stipendier behöver man styrka att man har låg inkomst och liten förmögenhet.

-OBS, skicka inget av ovanstående till Skandinavisk Stipendie Information..
Vad kan man söka stipendium för?
 

Man kan dela in stipendier enligt vad de sökes för. Följande kategorier är vanligast: forskning, studier, yrkespraktik, kultur, rehabilitering & vård. Det finns även en stor mängd stipendier för sociala ändamål, tex understöd till fattiga änkor och föräldralösa barn. Dessa kan dock i allmänhet inte sökas utan förmånstagare bestäms av en kommitté. En stor mängd fonder & stiftelser stödjer utsmyckning av kyrkor, inköp till muséer, plantering av träd och mycket annat som är av lågt intresse för den enskilde som söker pengar.
Vad är en stiftelse / ett stipendium?

En stiftelse eller fond är en summa pengar som en donator har överlämnat till en styrelse att förvalta. Fonden delar årligen ut pengar för det ändamål donatorn har bestämt. Delas minst 80 % av den årliga avkastningen ut betalar varken stiftelsen eller mottagaren någon skatt. Stipendier utgår ofta ur stiftelser / fonder men kan även delas ut av institutioner, företag och privatpersoner.


Skicka frågor eller kommentarer via e-post till staff@stipendier.se
Copyright © 2006 Skandinavisk StipendieInformation