Stipendier Sverige Legater Danmark Legater Norge
Hem Instruktioner Ansökningsformulär Tips & Råd Hjälp oss Företagsfakta
Stipendier.se - Ansökning  

Skriv gärna kompletterande information i 'Övrigt' fältet längst ner. Försök att undvika förkortningar. En del län som upphört att existera finns fortfarande valbara i formuläret. Det beror på att det finns stipendier som riktar sig till personer som kommer från de gamla länen. Fyll gärna i information om framtiden, t ex framtida studier.

     
Ju noggrannare formuläret är ifyllt desto bättre blir sökningen. Du bör också först titta på instruktionssidan, där hittar du även priset för denna service.  Läs också vilkor för ansökan längst ner på denna sida.Personuppgifter

Förnamn:  
Efternamn:  
Gatunamn:  
Postnummer:  
Ort:  
Land:
Telefon:
Fax:
E-mail:  
Ålder:
Kön:
Civilstånd: Ogift Gift
Bostadsort

Bostadsort:
Bostadskommun:
Län:
Landskap:
Församling:
Stift:
Födelseort

Ort:
Kommun:
Län:
Landskap:
Församling:
Stift:
Ort du har ankytning till

Ort:
Kommun:
Län:
Landskap:
Församling:
Stift:
Hur har du anknytning
till denna ort?
Gymnmasieexamen

Gymnasielinje:
Gymnasieskola:
Gymnasieort:
Högskoleeexamen

Ämne(n):
Antal poäng:
Läroanstalt:
Nuvarande studier

Linje/program:
Antal poäng:
Universitet/läroanstalt:
Delämnen/kurser:
Framtida studier

Linje/program:
Antal poäng:
Universitet/läroanstalt:
Delämnen/kurser:
Resestipendier

Vilka språk behärskar du?:
Länder av intresse:
Forskning

Universitet/Läroanstalt/Institution:
Ämne och syfte:
Organisation

Studentkår:
Studentnation:
Sportförening:
Nykterhetsrörelse:
Övrig organisation:
(facklig, intresse el liknande)
Övrigt

Övriga upplysningar:
(t ex kulturändamål, ev handikapp etc)

Vilkor för ansökan

När ni skickar detta formulär förbinder ni er ej att betala någonting. Ni kommer att få ett besked från stipendier.se med information om hur många matchande stipendier som har hittats. Därefter tar ni ställning till huruvida ni vill betala för att få er information tillhanda. Priset för denna service är 250 kr. Stipendier.se garanterar att uppgifterna i formuläret behandlas konfidentiellt och att de ej kommer att användas i annat syfte än genomförande av sökning efter matchande stipendier. 

 Skicka frågor eller kommentarer via e-post till staff@stipendier.se
Copyright © 2006 Skandinavisk StipendieInformation